Ontstaan van de werkgroep

In de afgelopen jaren kwamen er in een korte tijd steeds meer arbeidsmigranten naar Kraggenburg. Vaak voor een korte periode, maar soms ook voor langere tijd of zelfs permanent. Momenteel zijn er gedurende een groot deel van het jaar zo’n 200 arbeidsmigranten aanwezig, op een totaal 1500 inwoners in ons dorp. Hierdoor kreeg Kraggenburg steeds meer te maken met mensen met een andere taal, andere gewoontes, cultuur en welstand.

Sommige ervaringen waren positief, maar door de onbekendheid met elkaar en de snelle toename van het aantal migranten waren er helaas ook enkele negatieve ervaringen.

Dorpsbelang wilde hierop inspelen, door aandacht te schenken aan deze ontwikkeling.

Deze ontwikkeling is een vaststaand feit, omdat veel ondernemers in Kraggenburg en omgeving gebruik maken van arbeidsmigranten. Arbeidsintensieve bedrijven zijn heel blij met deze groep hardwerkende mensen die bereid zijn te werken op die momenten dat het nodig is.

Gekozen werd voor een werkgroep. De oprichtingsvergadering was op 22 november 2010.

Waaruit bestaat de werkgroep

De werkgroep Multi-Culti-Kraggenburg bestaat uit “ervaringsdeskundigen” zoals werkgevers, mensen die werken met de migranten, bedrijven die migranten huisvesten, de horeca, mensen uit het dorp, welzijnsorganisatie Carrefour, Dorpsbelang, en natuurlijk de migranten zelf.

De huidige bestuursleden van de werkgroep zijn ( van links naar rechts) zijn:
Sandra Luten, Bregina Tuinstra, Anno Galama, Ron Potters, Annie v Boven.

De naam

Multi Culti Kraggenburg: Multi staat voor meerdere landen of afkomsten, en Culti, voor de verschillende culturen die bij elkaar komen in Kraggenburg. Deze naam hebben we op onze ontmoetingsdag op 26 mei 2012 feestelijk bekend gemaakt.

Als symbool voor het vreedzaam met elkaar samenleven, konden bij de onthulling een zestal duiven het vrije luchtruim kiezen.