Taalcursus

Een van de grootste moeilijkheden bij het leggen van contacten is de taal. Om als arbeidsmigrant beter te kunnen integreren, is het noodzakelijk het Nederlands te kunnen verstaan en te spreken. Het maken van contacten gaat dan gemakkelijker en beter. Zo kunnen we elkaar beter begrijpen en ontdekken waar we aan hechten.

Daarom bieden wij in Kraggenburg een Nederlandse taalcursus aan. De cursus wordt aangeboden voor migranten die wonen en/of werken in en om Kraggenburg.

Om aan de cursus te kunnen deelnemen wordt wel een bescheiden eigen bijdrage gevraagd. Verder wordt de cursus financieel ondersteund door de welzijnsorganisatie Carrefour en Dorpsbelang Kraggenburg.

De cursus wordt in blokken van 10 lessen aangeboden door docent Molle Stuiver. Hij heeft een rijke ervaring in het geven van onderwijs aan migranten.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij:

Dhr. Molle Stuiver. tel.nr.  0527-252453, of per email.