Spotkania

Celem Multi-Culti-Kraggenburg jest zapoznanie mieszkańców Kraggenburg z przebywającą na migracji polonią. Wzajemne poznanie się-poznanie naszych kultur, obyczaji,naszego miasta i Holandii, codziennego życia ułatwi nam lepsze współżycie, zrozumienie naszych spraw i bieżących problemów wynikających ze wspólnego mieszkania i sąsiedztwa w Kraggenburg. Organizujemy spotkania na których możemy lepiej się poznać i zrozumieć nasze codzienne sprawy, problemy. Na tych spotkaniach możemy wymienić się poglądami i porozmawiać o nurtujących nas sprawach życia codziennego.

W związku z powyższym w dniu 28 maja 2011 roku zorganizowaliśmy spotkanie pod hasłem "Poznaj swojego nowego sąsiada". Na spotkanie przybyło wiele osób społeczności holenderskiej i polskiej mieszkającej w Flevohoeve. Spotkanie to odbyło się na obrzeżach miasta-Został rozegrany mecz siatkówki a potem odbył się wspólny grill. Spotkanie odbyło się w miłej i sympatycznej atmosferze. Nasze spotkanie wzbudziło szerokie zainteresowanie mediów, władz gminy i innych wiosek położonych w obszarze "Noordoostpolder.

W dniu 26 maja 2011 roku zostało zorganizowane podobne spotkanie.