Kurs językowy

Jedną z największych przeszkód w porozumieniu się, nawiązaniu kontaktów, integracji migrujących pracowników jest brak znajomości języka holenderskiego. Poznanie i nauka języka holenderskiego pozwoli zrozumieć, nawiązać kontakty i ułatwi porozumienie i życie społeczności polskiej i holenderskiej. Nauka języka holenderskiego pozwoli na szybkie porozumienie się, przedstawienie swoich spraw, problemów społeczności holenderskiej i porozumienie się co bardzo ułatwi życie razem, wspólnie z społecznością holenderską. Znajomość języka holenderskiego pozwoli na porozumienie się bezpośrednio z pracodawcą, przedstawienie swoich kwalifikacji i umiejętności. Nauka i znajomość języka holenderskiego ułatwi codzienne życie, zawieranie znajomości i przyjaźni obu społeczności, polskiej i holenderskiej.

Dlatego oferujemy kurs języka holenderskiego Kraggenburg. Kurs oferowany jest do imigrantów, którzy mieszkają i / lub pracują w okolicach Kraggenburg.

Skromny wkład jest zobowiązany do uczestnictwa w kursie językowym. Dla reszty Kurs jest wspierany finansowo przez social Carrefour pracy i Dorpsbelang Kraggenburg.

Kurs oferowany jest w zajęciach po 10 lekcji przez nauczycieli Molle Stuiver. Jest bardzo doświadczony w imigrantów nauczania.

Dalsze informacje są dostępne w: Mr Molle Stuiver, tel.  0527-252453, lub przez e-mail