Grupa Fcedbach

W ostatnich latach liczba imigrantów znacznie wzrosła w miejscowości  Noordostpolder. W najbliższych latach liczba ta prawdopodobnie jeszcze wzrośnie. W związku z tym władze gminy są zobowiązane do podjęcia decyzji w sprawie polityki mieszkaniowej i dalszego współżycia mieszkańców. Z uwagi na nasze wcześniejsze doświadczenia z pracownikami i obcokrajowcami jako wspólnota wiejska i grupa robocz Muli-Culti-Kraggenburg na koniec 2011 roku zostaliśmy zaproszeni przez gminę do wzięcia udziału w spotkaniach i dyskusji na temat /Migratiebeleid/ -Polityka migracyjna.

W spotkaniach tych wzięli również przedstawiciele władz gminy, urzędów pracy, przedstawiciele władz mieszkaniowych i pomocy społecznej Carrefour.

W czterech obszernych spotkaniach dyskutowano na temat wszystkich aspektów dotyczących obcokrajowców. Projekt Mid 2012 został omawiany i został ostatecznie przedstawiony do zatwierdzenia Radzie Komisji. Dyskusja dotyczyła pozyskania dużych nowych obiektów mieszkaniowych dla tymczasowych migrujących pracowników.

Więcej o polityce i podjętych decyzjach można przeczytać na stronie internetowej gminy Noordoostpolder.