Zajęcia

Multi-Culti-Kraggenburg organizuje różne działania, aby zapewnić integrację Kragge obywateli i pracowników, aby zachęcić.

Ważną działalnością jest kurs językowy. Następnie spotkania organizowane i promowane i oferowane pomocy lub porady w trudnych przypadkach, np. awarii lub w domu, kontakty z GPS, szkoła, kościół, lub innych organizacji i towarzystw ubezpieczeniowych.  Multi-Culti-Kraggenburg uczestniczy tak ze w  radzie gminy.

Multi-Culti-Kraggenburg dzieli swoje doświadczenia z innymi organizacjami, w tym poprzez osobiste kontakty i mediów. Ponadto bierzemy udział w konkursie "Klucz życia i mieszkania z Pit".