Kontakt i linki

Możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail z Multi Culti Kraggenburg poprzez multiculti@kraggenburg.nl  lub osobiście z Bregina Tuinstra, tel: 06-13272327

 

Linki 

Siedziba Kraggenburg Dorpsbelang Kraggenburg 

Flevohoeve , mieszkania dla pracowników sezonowych

Noordoostpolder Gmina Gemeente Noordoostpolder

Niderlandzki kurs języka Nederlandse taalcursus

Daltonschool De Fladderiep

Przedszkole Het Kwetternest

Rzymskokatolicki kościół św Jana Chrzciciela, częścią Ireneusparochie

http://groningen.org.pl/msze.html

Protestantse Gemeente Kraggenburg

Hotel Van Saaze

Troefmarkt Annie's Buurtsuper

http://www.zorgverzekering.org/pl

Organizacja dla emigrantow Migrada

Centrum Młodzieży i Rodziny, dla migrantów, e-mail

Language guide  (Pomoc w tłumaczeniu)

http://popolsku.nl/

 

Arbeids-/uitzendbureau 's:

Level One

AB Oost tel 0900-9896

Martho Flexwerk